REA GYNAECOLOGIC CLINIC
L. Syggrou 383 and Penteli 17, 175 64 Palaio Faliro

PARKING REA
Zisimopoulou 24, 175 64 Palaio Faliro

Itineraries of Buses

From Subway Station Syggrou – Fix to REA Bus Station Onaseio

• B2: Academy – Ag. Kosma
• E22: Saronida (Express)
• 550: P. Faliron – Kifisia 
• 126: P. Faliron – St. Syggrou – Fix

From REA Evgenidio Bus Station to Subway Station Syggrou – Fix

• B2: Academy – Ag. Kosma
• 550: P. Faliron – Kifisia