ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

Η δωρεά ανθρώπινων ωαρίων (ωοκυττάρων) εισήχθη για πρώτη φορά το 1983 και εξελίχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια σε μια σχετικά κοινή διαδικασία για την αντιμετώπιση μιας ποικιλίας διαταραχών του αναπαραγωγικού συστήματος. Η μέθοδος αυτή παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τη φυσιολογία και την παθοφυσιολογία της αναπαραγωγής. Επιπλέον, οι τεχνικές που εισήχθησαν με τη δωρεά ωαρίων, όπως τα θεραπευτικά σχήματα για την επαρκή ορμονική προετοιμασία της μήτρας προκειμένου τα έμβρυα να συγχρονιστούν με ένα δεκτικό ενδομήτριο, έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες θεραπείες γονιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ασθενών που πρόκειται να μεταφέρουν κρυοσυντηρημένα έμβρυα και εκείνων που απαιτούν in vitro ωρίμανση ανώριμων ωοκυττάρων (IVM) .

Προφίλ Δοτριών Ωαρίων

Προφίλ Δοτριών Ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη πρόοδο στη θεραπεία της γονιμότητας για τις γυναίκες που[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαδικασία Συντονισμού με δότρια

Διαδικασία Συντονισμού με δότρια

Στη Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της ΡΕΑ διενεργείται προσεκτικός συντονισμός της[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απαραίτητες Εξετάσεις

Απαραίτητες Εξετάσεις

Προκαταρκτικός έλεγχος λήπτη Πριν αρχίσει η διαδικασία επιλογής ενός δότη, η λήπτρια ωαρίων, πρέπει να[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παρένθετη Μητρότητα

Παρένθετη Μητρότητα

Η παρένθετη μητρότητα είναι μια επιλογή θεραπείας για γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να συλλάβουν ή να[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ