ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο ίδρυσης της Μονάδας Γονιμότητας της Κλινικής ΡΕΑ, δημιουργήθηκε και η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, που λειτουργεί υπό την επίβλεψη του διευθυντή του εμβρυολογικού εργαστηρίου της IVF.

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Η κατάψυξη σπέρματος εφαρμόζεται για αρκετές δεκαετίες και ως εκ τούτου η τεχνολογία για τη συντήρηση και[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Μια από τις τελευταίες και πιο συναρπαστικές πτυχές της κρυοσυντήρησης των ωαρίων είναι η ευκαιρία που[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Η φύλαξη κρυοσυντηρημένων εμβρύων παρέχει μια "εφεδρεία", εάν η αρχική εμβρυομεταφορά δεν καταλήξει σε[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κρυοσυντήρηση Βλαστοκύστης

Κρυοσυντήρηση Βλαστοκύστης

Η κρυοσυντήρηση των βλαστοκύστεων πραγματοποιείται βάσει αυστηρών κριτηρίων αναφορικά με την επιλογή[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ