ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Μικρογονιμοποίηση

Μικρογονιμοποίηση

Η τεχνική της μικρογονιμοποίησης εξελίχθηκε για να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις βαριάς αντρικής[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Time Lapse Εμβρύου

Time Lapse Εμβρύου

Η επιλογή των εμβρύων προς μεταφορά είναι μείζονος σημασίας για την επιτυχία μιας προσπάθειας[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εμβρυομεταφορά Βλαστοκύστεων

Εμβρυομεταφορά Βλαστοκύστεων

 «Η εμβρυομεταφορά σε στάδιο βλαστοκύστης αφορά την μεταφορά εμβρύου 5ης ή 6ης μέρας στη μήτρα» Τα[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προεμφυτευτική Διάγνωση

Προεμφυτευτική Διάγνωση

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) Η προεμφυτευτική διάγνωση αποτελεί μια διαδικασία που[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τεχνητή Ωρίμανση Ωαρίων

Τεχνητή Ωρίμανση Ωαρίων

Η ωρίμανση των ωαρίων στο εργαστήριο αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο IVF, όπου: δεν πραγματοποιείται[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ