ΤΕΧΝΗΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΩΑΡΙΩΝ

Η ωρίμανση των ωαρίων στο εργαστήριο αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο IVF, όπου:

  • δεν πραγματοποιείται ωοθηκική διέγερση
  • τα ωάρια συλλέγονται από την ωοθήκη πριν την τελική φάση ωρίμανσής τους

Τα ανώριμα ωάρια που συλλέγονται, ολοκληρώνουν την ανάπτυξή τους στο εργαστήριο πριν πραγματοποιηθεί η γονιμοποίησή τους από τα σπερματοζωάρια.

Το IVM παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης από την κλασσική IVF, αλλά προσφέρει μια εναλλακτική λύση στις γυναίκες με κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών και  σε όσες δεν ενδείκνυται η ορμονική θεραπεία.

 

Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17 175 64 Π.Φάληρο, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: