ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η τεχνική της μικρογονιμοποίησης εξελίχθηκε για να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις βαριάς αντρικής υπογονιμότητας. Η μέθοδος αυτή αφορά μικροχειρισμούς κατά τους οποίους τοποθετείται  ένα σπερματοζωάριο στο κυτταρόπλασμα κάθε ωαρίου.

Την επόμενη μέρα ελέγχεται η γονιμοποίηση των ωαρίων και τα πλέον γονιμοποιημένα ωάρια παρατηρούνται στο στάδιο τρίτης και πέμπτης μέρας για να επιβεβαιωθεί η σωστή εξέλιξη τους.