18 Αποτελέσματα Σελίδες 1 από 3

β-hCG

Η ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη είναι μια ορμόνη που εκκρίνεται αρχικά από τα κύτταρα μετά την εμφύτευση, κατά τη 2η εβδομάδα της κύησης. Η ορμόνη μπορεί να ανιχνευθεί στο μητρικό αίμα και στα ούρα.

ART

Assisted Reproductive Technology

CGT

Carrier Genetic Testing (CGT) είναι ένα test για τον εντοπισμό γονιδιακής μετάλλαξης. Απευθύνεται σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό γενετικών διαταραχών και σε άτομα ορισμένων εθνικών ομάδων που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών. Το τεστ μπορεί να πραγματοποιηθεί και στους δύο γονείς, ώστε να εντοπιστεί πιθανότητα κινδύνου εμφάνισης γονιδιακών ανωμαλιών στο παιδί.

Κρυοσυντήρηση

Η κρυοσυντήρηση αφορά στην αργή κατάψυξη των κυττάρων προκειμένου να διατηρηθεί η υπάρχουσα μορφή τους, η δομή και η χημική σύνθεση όλων των συστατικών τους στοιχείων για μελλοντική χρήση. Το σπέρμα μπορεί να καταψυχθεί για μελλοντική χρήση είτε σε τεχνητή σπερματέγχυση είτε σε άλλες θεραπείες γονιμότητας, ή να προσφερθεί από δότη.

ICSI

Η ICSI (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος) είναι μια τεχνική που έχει αναπτυχθεί για τη θεραπεία σοβαρής υπογονιμότητας ανδρικού παράγοντα. Η τεχνική ICSI επιχειρεί να επιτύχει τη γονιμοποίηση με την έγχυση ενός μόνο σπέρματος στο κυτταρόπλασμα (εσωτερικό) του ωαρίου. Τα ώριμα ωάρια απελευθερώνονται από τα γύρω κύτταρα με συνδυασμό ενζυματικής επεξεργασίας και μικροανίχνευσης. Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, γονιμοποιούνται ωάρια μεμονωμένα, το καθένα με ένα σπέρμα. Κατόπιν τα ωάρια επιστρέφονται στον εργαστηριακό επωαστήρα προκειμένου να απαντυχθούν.

IMSI

Η IMSI (ενδοκυτταροπλασματική μορφολογική επιλογή σπέρματος) χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ICSI, αλλά τα κριτήρια επιλογής του ενιαίου βιώσιμου σπέρματος που πρόκειται να εισαχθεί με μικροέγχυση στο ωάριο γίνεται με την τεχνική Motile Sperm Organelle Morphology Examination (MSOME) - δηλαδή, με ένα μικροσκόπιο με ψηφιακή απεικόνιση. Η χρήση του IMSI για την επιλογή σπερματοζωαρίων βελτιώνει σημαντικά το ποσοστό γονιμοποίησης και την ποιότητα του εμβρύου και συνεπώς το αποτέλεσμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

IUI

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) προυποθέτει το διαχωρισμό των ταχέως κινούμενων σπερματοζωαρίων από τα βραδύτερα ή το μη κινητό σπέρμα. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται στο Εμβρυολογικό Εργαστήριο. Κατόπιν, το ταχύ σπέρμα τοποθετείται στη μήτρα της γυναίκας κοντά στην ωορρηξία της, όταν δηλαδή απελευθερώνεται το ωάριο από την ωοθήκη στο μέσο του μηνιαίου κύκλου.

IVF

Η γονιμοποίηση in vitro (IVF) αναφέρεται στη γονιμοποίηση του ωαρίου μιας γυναίκας έξω από το σώμα της. Η διαδικασία περιλαμβάνει διέγερση των ωοθηκών, απομάκρυνση ώριμου ωαρίου ή ωαρίων από τις ωοθήκες της γυναίκας, γονιμοποίηση με σπέρμα (in vitro: έξω από το σώμα), επώαση των κυττάρων στο εργαστήριο και μετά μεταφορά του αναπτυσσόμενου εμβρύου στη μήτρα της μητέρας. Η γονιμοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της συμβατικής τεχνικής IVF ή μέσω Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI).