ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΕΩΝ

 «Η εμβρυομεταφορά σε στάδιο βλαστοκύστης αφορά την μεταφορά εμβρύου 5ης ή 6ης μέρας στη μήτρα»

Τα έμβρυα μπορούν να αναπτυχθούν σε καλλιεργητικό υλικό στον κλίβανο του εργαστηρίου μέχρι και την 6η  μέρα, δηλαδή το στάδιο της βλαστοκύστης. Δεν έχουν όλα τα έμβρυα τη δυνατότητα να δημιουργήσουν βλαστοκύστεις στο εργαστήριο. Για αυτό το λόγο, στο στάδιο της βλαστοκύστης γίνεται η επιλογή των ποιοτικά καλύτερων εμβρύων.

Για να επιτευχθεί εγκυμοσύνη, η βλαστοκύστη θα πρέπει να προσκολληθεί και να εμφυτευτεί επιτυχώς στο τοίχωμα της μήτρας.

Η μεταφορά μιας μοναδικής βλαστοκύστης (single embryo transfer) συνιστάται για την επίτευξη μονήρους εγκυμοσύνης, αποφεύγοντας τους κινδύνους μιας πολύδυμης κύησης. Αυτή η πρακτική προτείνεται ιδιαίτερα σε γυναίκες μικρότερης ηλικίας με καλή πρόγνωση εγκυμοσύνης μετά από εξωσωματική.