ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗΣ

Η κρυοσυντήρηση των βλαστοκύστεων πραγματοποιείται βάσει αυστηρών κριτηρίων αναφορικά με την επιλογή δυνητικά βιώσιμων βλαστοκυττάρων, καθότι η ποιότητα των χαρακτηριστικών τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κρυοσυντήρησης και της μελλοντικής εμφύτευσης της βλαστοκύστης στη μήτρα.

Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά;

  • Ο ρυθμός ανάπτυξης: Το στάδιο επέκτασης της βλαστοκύστης έως την ημέρα 5 / ημέρα 6.
  • Ο συνολικός αριθμός κυττάρων> 60 κύτταρα (ανάλογα με την ημέρα ανάπτυξης).
  • Η σχετική κατανομή των κυττάρων σε τροφοεκτόδερμα / εσωτερική κυτταρική μάζα.
  • Η αρχική ποιότητα εμβρύου πρώιμου σταδίου: σχηματισμός και προσανατολισμός προπυρήνων, κανονικότητα βλαστομεριδίων, μονοπυρήνωση, κατακερματισμός, κατάλληλο στάδιο διάσπασης για το στάδιο ανάπτυξης.
Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17 175 64 Π.Φάληρο, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: