ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Η κατάψυξη σπέρματος εφαρμόζεται για αρκετές δεκαετίες και ως εκ τούτου η τεχνολογία για τη συντήρηση και την αποθήκευση του σπέρματος είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

Το σπέρμα επιδεικνύει καλή αντίσταση στη διαδικασία κρυοσυντήρησης, αν και παρατηρείται ένα ποσοστό διακύμανσης μεταξύ των ασθενών.

Πολλοί ασθενείς προσκομίζουν το σπέρμα για κρυοσυντήρηση για λόγους ευκολίας (για παράδειγμα, ένας σύζυγος γνωρίζει ότι θα ταξιδέψει την ημέρα που θα κάνουμε μια σπερματέγχυση στη σύζυγό του), αλλά για τους περισσότερους ασθενείς υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος για την κρυοσυντήρηση σπέρματος.

Ορισμένοι άνδρες υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις για τη λήψη σπέρματος από την επιδιδυμίδα ή τους όρχεις, και το σπέρμα καταψύχεται αλλά και ορχικός ιστός κρυοσυντηρείται και φυλάσσεται σε πολλά δείγματα ώστε να αποφευχθεί η εκτέλεση μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης στον ασθενή.

Για άλλους, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλός και επιδιώκουμε να κρυοσυντηρείται αρκετή ποσότητα σπέρματος, για την εκτέλεση σπερματέγχυσης ή εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Επίσης, συνιστάται η κρυοσυντήρηση του σπέρματος για κάθε άνδρα που μπορεί να ανησυχεί για την παραγωγή δείγματος την ημέρα της σπερματέγχυσης ή της ωοληψίας από τη σύντροφό του.

Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17 175 64 Π.Φάληρο, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: