ΠΡΟΦΙΛ ΔΟΤΡΙΩΝ ΩΑΡΙΩΝ

Η δωρεά ωαρίων αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη πρόοδο στη θεραπεία της γονιμότητας για τις γυναίκες που δεν μπορούν να συλλάβουν με τα δικά τους ωάρια.

Στις υποψήφιες για λήψη ωαρίων από προγράμματα δωρεάς ωαρίων συγκαταλέγονται γυναίκες σε πρόωρη εμμηνόπαυση, που έχουν σημαντικά μειωμένο απόθεμα ωοθηκών, ηλικίας άνω των 43 ετών ή/και γυναίκες που έχουν κάνει αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης χρησιμοποιώντας τα ωάρια τους.

Στη Μονάδα Γονιμότητας της ΡΕΑ, οι δότριες ωαρίων στη βάση δεδομένων μας εξετάζονται προσεκτικά και συμμορφωνόμαστε αυστηρά με τις συμφωνίες περί ιδιωτικότητας και ανωνυμίας.

Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17 175 64 Π.Φάληρο, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: