ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΡΥΩΝ

Η φύλαξη κρυοσυντηρημένων εμβρύων παρέχει μια "εφεδρεία", εάν η αρχική εμβρυομεταφορά δεν καταλήξει σε κύηση, με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την εκ νέου έναρξη εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ συχνά χορηγούνται ελάχιστα φάρμακα.

Οι εμβρυομεταφορές κρυοσυντηρημένων εμβρύων προσφέρουν τη δυνατότητα για περισσότερες από μία κυήσεις μετά από έναν μόνο κύκλο διέγερσης των ωοθηκών.

Τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Αξιολογούμε προσεκτικά την ανάπτυξη των εμβρύων ώστε να έχουμε τελικά στην κρυοσυντήρηση υψηλές πιθανότητες για την επίτευξη κύησης.

Τα έμβρυα ανέχονται πολύ ικανοποιητικά τις συνθήκες κατάψυξης, ενώ το ποσοστό επιβίωσης των εμβρύων αναμένεται άνω του 90%.

Τα ποσοστά κύησης με κρυοσυντηρημένα/αποψυγμένα έμβρυα είναι εξίσου καλά με τα ποσοστά κύησης για έμβρυα που μεταφέρθηκαν νωπά χωρίς να υποβληθούν σε κατάψυξη.

Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17 175 64 Π.Φάληρο, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: