Κατά την εισαγωγή σας στην Κλινική ΡΕΑ για χειρουργικό περιστατικό, ODS και μικρές επεμβάσεις, απευθυνθείτε στο Γραφείο Κίνησης για μία σύντομη καταχώρηση στοιχείων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (για τους ανήλικους απαραιτήτως πρέπει να προσκομίζεται η Αστυνομική Ταυτότητα των γονέων)

• Βιβλιάριο Ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου (στην περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ)

• Αριθμός Μητρώου Ασφαλιστικού Φορέα (AMKA) καθώς και το ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που είσαστε προστατευόμενο μέλος

• Ιατρικό Σημείωμα από το θεράποντα ιατρό (εφόσον υπάρχει) 

Στην περίπτωση χρήσης Ιδιωτικής Ασφάλειας θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομίσετε:

• Κάρτα μέλους Ασφαλιστικής Εταιρείας 

• Αριθμός Συμβολαίου ασφαλιστήριου συμβολαίου

Σημείωση: 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη θέση νοσηλείας που δικαιούστε σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας.