Μαιευτικές Υπηρεσίες

 • Φυσιολογικοί Τοκετοί & Καισαρικές
 • Προγεννητικός Έλεγχος
 • Μαιευτικοί Υπέρηχοι
 • Εμβρυομητρική
 • Έλεγχος & Αντιμετώπιση Κύησης Υψηλού Κινδύνου 
 • Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Επιπέδου)

Γυναικολογικές Υπηρεσίες

 • Γυναικολογικοί Υπέρηχοι
 • Παθολογία Τραχήλου, Κολποσκοπήσεις, Laser
 • Ανοσολογία Κυήσεως / Καθ΄έξιν Αποβολές
 • Παιδική & Εφηβική Γυναικολογία
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Χειρουργικές Υπηρεσίες

 • Διαγνωστική & Επεμβατική Λαπαροσκόπηση
 • Διαγνωστική & Επεμβατική Υστεροσκόπηση
 • Γενική Χειρουργική
 • Πλαστική αισθητική & επανορθωτική χειρουργική
 • Τμήμα ΩΡΛ
 • Τμήμα Ρινοπλαστικής
 • Αγγειολογικό Τμήμα

Διαγνωστικά Τμήματα και Εργαστήρια

 • Μικροβιολογικό / Ανοσολογικό, Αιματολογικό
 • Βιοχημικό / Ορμονολογικό
 • Παθολογοανατομικό
 • Κυτταρολογικό
 • Κλασσική Ψηφιακή Ακτινολογία
 • Ανοικτός Μαγνητικός Τομογράφος
 • Αξονικός Τομογράφος Πολλαπλών (64) Τομών
 • Κλιμακτήριο / Εμμηνόπαυση (Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας)
 • Γενικοί Υπέρηχοι Ενηλίκων & Νεογνών
 • Καρδιολογικό
 • Ενδοκρινολογικό / Διαβητολογικό
 • Check up
 • Μοριακή Βιολογία
 • Εξωτερικά Ιατρεία 

Εξειδικευμένα Κέντρα

 • Κλινική Μαστού (Ψηφιακή Μαστογραφία, Στερεοτακτική Βιοψία, Υπέρηχοι, Ελαστογραφία)

 • Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

 • Κέντρο Διατροφικής Υποστήριξης & Διαιτολογίας

 • Ουρογυναικολογικό Τμήμα