Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της οικογένειας της ΡΕΑ, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα είτε ηλεκτρονικά στο email: jobs@reamaternity.gr είτε καταθέτοντάς το στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, καθημερινά από τις 09:30 έως τις 11:30 το πρωί.

Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17 (-3 επίπεδο), 175 64 Παλαιό Φάληρο.

 

Θέσεις Εργασίας

Μαίες – Μαιευτές

Απαιτούμενα Προσόντα:

– Πτυχίο ΤΕΙ Μαιευτικής
– Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
– Κάρτα Συλλόγου Μαιών /Μαιευτών
– Γνώση μίας τουλάχιστον Ξένης Γλώσσας
– Σχετική Προϋπηρεσία (Επιθυμητή)

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΜΑΙΑ / ΜΑΙΕΥΤΗΣ»

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

με εξειδίκευση σε Αξονικό & Μαγνητικό Τομογράφο για 3ωρη απογευματινή απασχόληση

Απαιτούμενα Προσόντα:

– Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
– Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
– Τίτλος Ειδικότητος
– Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΙΑΤΡΟΣ  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ»