Το Τμήμα Ποιότητας & Διαχείρισης Παραπόνων της Κλινικής είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όλων των Τμημάτων καθώς και για την ορθή λειτουργία τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα με τα οποία είναι πιστοποιημένη η Κλινική.

Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για τη Διαχείριση τυχόν Παραπόνων ή Παρατηρήσεων των πελατών.  

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 17:00

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 9495679