18 Αποτελέσματα Σελίδες 3 από 3

Υαλοποίηση ωαρίων/εμβρύων (κατάψυξη)

Η υαλοποίηση περιλαμβάνει τη μετατροπή ενός υγρού σε ένα υαλώδες στερεό δηλ. Χωρίς τον σχηματισμό κρυστάλλων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψύξης. Η υαλοποίηση είναι μια προηγμένη τεχνική καταψύξεως των κυττάρων, η οποία επιτρέπει υψηλότερο ρυθμό επιβίωσης μετά την απόψυξη λόγω του γεγονότος ότι χρησιμοποιούνται υψηλές συγκεντρώσεις κρυοπροστατευτικών μαζί με μειωμένους όγκους και χρονισμούς. Έτσι, παρεμποδίζεται ο σχηματισμός ενδοκυτταρικών κρυστάλλων πάγου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, για την πρόκληση ανεπανόρθωτης κυτταρικής βλάβης. Η διαδικασία υαλοποίησης χρησιμοποιείται για την κατάψυξη ωοκυττάρων ή εμβρύων και εγγυάται ποσοστό επιβίωσης άνω του 80%. Αυτή η τεχνική επιτρέπει στα υαλοποιημένα ωοκύτταρα που επιβίωσαν τη διαδικασία απόψυξης να έχουν παρόμοιες ιδιότητες με τις νέες. Στη συνέχεια μπορούν να γονιμοποιηθούν από τα σπερματοζωάρια. Τα δημιουργούμενα έμβρυα μπορούν στη συνέχεια να εμφυτευτούν και να αναπτυχθούν σε υγιή παιδιά. Αν και ο ρυθμός εμφύτευσης είναι χαμηλότερος από ό, τι με τα φρέσκα έμβρυα, τα κατεψυγμένα έμβρυα, όταν αποψυχθούν, επιτυγχάνουν κανονική εγκυμοσύνη.

Προεμφυτευτική διάγνωση

βλέπε PGD