ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΑΡΙΩΝ

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019, διεξήχθη στην Κλινική ΡΕΑ, η Επιστημονική Διάλεξη με θέμα: «Κρυοσυντήρηση Ωαρίων». Ομιλητής ήταν ο κ.Σταμάτιος Ζαφειρίου, MD, PhD, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Συνεργάτης Μονάδας Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Κλινικής ΡΕΑ. Πρόεδροι της διάλεξης ήταν ο κ. Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Διευθυντής Μονάδας Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΡΕΑ, Αντιπρόεδρος ΔΣ Κλινικής ΡΕΑ & ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Κλινικός Εμβρυολόγος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Μονάδας Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΡΕΑ.