Μελέτη διαπιστώνει ότι το άγχος και η κατάθλιψη στους άνδρες δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF)

Γράφει ο Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής στη «Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της Κλινικής ΡΕΑ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΡΕΑ

Ερευνητές στο Brigham and Women's Hospital δεν βρήκαν σημαντική διαφορά στα ποσοστά ζωντανών γεννήσεων μεταξύ των ανδρών με κατάθλιψη και εκείνων χωρίς, ανεξάρτητα από τη χρήση αντικαταθλιπτικών.

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF) είναι μια περίπλοκη μορφή βοηθούμενης αναπαραγωγικής τεχνολογίας που περιλαμβάνει διαδικασίες εξαιρετικά ευαίσθητες στον χρόνο και συχνά προκαλεί στρες στα ζευγάρια που συμμετέχουν. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ανησυχία των ανδρών έχει αρνητική επίδραση στην κινητικότητα και τη μορφολογία του σπέρματος καθώς και στην υγεία του DNA. Ωστόσο, υπάρχει αντικρουόμενη γνώμη μεταξύ των ειδικών IVF σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης αντικαταθλιπτικών στα αποτελέσματα της IVF.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Human Reproduction, ερευνητές από το Brigham and Women’s Hospital στη Βοστόνη διεξήγαγαν μια μελέτη βασισμένη σε ερωτηματολόγιο για να διερευνήσουν εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του άγχους και της κατάθλιψης των ανδρών και των αποτελεσμάτων της IVF. Η μελέτη, υπό την ηγεσία του Zachary Walker, M.D. από το τμήμα μαιευτικής και γυναικολογίας, διερεύνησε 222 άνδρες που υποβλήθηκαν σε IVF σε ένα κέντρο γονιμότητας που συνδέεται με το νοσοκομείο μεταξύ 6 Σεπτεμβρίου 2018 και 27 Δεκεμβρίου 2022.

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις από την Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης του Νοσοκομείου (HADS). Ένα σκορ 8 ή περισσότερο στις ενότητες HADS-A ή HADS-D του ερωτηματολογίου υποδείκνυε ότι ο συμμετέχων είχε άγχος ή κατάθλιψη, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα σκορ του HADS, το 22% των ερωτηθέντων είχαν άγχος και το 6,5% είχε κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες με άγχος είχαν χαμηλότερες συνολικές κινητικές αριθμήσεις σπέρματος κατά τη διάρκεια της αποκόμισης των ωαρίων σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες χωρίς άγχος. Ωστόσο, η μελέτη δεν βρήκε σημαντική διαφορά στα ποσοστά ζωντανών γεννήσεων μεταξύ της ομάδας των ανδρών με άγχος και εκείνων χωρίς άγχος. Δεν υπήρξε επίσης σημαντική διαφορά στα ποσοστά ζωντανών γεννήσεων μεταξύ ανδρών με κατάθλιψη και εκείνων χωρίς, ανεξάρτητα από τη χρήση αντικαταθλιπτικών.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι υπάρχει επί του παρόντος μια συζήτηση για το εάν οι άνδρες πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντικαταθλιπτικά κατά την προσπάθεια σύλληψης λόγω των πιθανών επιζήμιων επιπτώσεων στην ποιότητα του σπέρματος. Η μελέτη μας δείχνει ότι, ανεξάρτητα από τη χρήση αντικαταθλιπτικών, τα ζευγάρια με άνδρες που ανέφεραν ή όχι άγχος και/ή κατάθλιψη έχουν παρόμοια (ποσοστά ζωντανών γεννήσεων) κατά τη διάρκεια της IVF.